Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance Finanční správy České republiky
Odesílatel Monika Košťáková
Organizace odesílatele Generální finanční ředitelství [IČO: 72080043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.01.2015 12:59:10
Předmět Dodatečné informace

1. Dodatečná informace


Přílohy
- 1 DI.pdf (92.73 KB)
- 1 DI.pdf (92.73 KB)