Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce systémů technické ochrany v objektu Vzdělávací zařízení Smilovice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajících systémů technické ochrany a dodávka, instalace a zprovoznění nových STO v objektu Vzdělávacího zařízení Smilovice.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Lazarská 15/7
117 22 PRAHA 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22. 01. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 23. 12. 2014