Výše skutečně uhrazené ceny
Datum poslední změny 03.08.2015 15:04:55

Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2014:
3.041.439,- Kč vč. DPH
2.513.586,- Kč bez DPH

Přílohy