Skutečně uhrazená cena
Datum poslední změny 29.01.2015 14:26:05

Skutečně uhrazená cena za zakázku je
20 000 000 Kč bez DPH
24 200 000 Kč s DPH.

Přílohyžádné přílohy