Veřejná zakázka: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Třinci – oprava horkovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 53
Systémové číslo: P14V00000053
Evidenční číslo zadavatele: 40949/14
Počátek běhu lhůt: 06.08.2014
Nabídku podat do: 25.08.2014 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Třinci – oprava horkovodu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je provedení stavebních prací a dodávek v rozsahu stanovených zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Třinci – oprava horkovodu“ vedené u objednatele pod č.j. 40949/14/7003-03200-806176, na základě jejichž výsledků se tato Smlouva uzavírá ( dále jen „ dílo“).
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění havarijního stavu na horkovodních rozvodech, sloužících pro zajištění dodávky tepla pro objekty FÚ pro MSK - ÚzP v Třinci, Čs. spořitelny a.s. a TAZO s.r.o. Trasa této přípojky v délce 42 bm, která je ve spoluvlastnictví zmíněných subjektů, se nachází na pozemcích společností STING uzavřený investiční fond a.s., Město Třinec a TRISIA, a.s., se kterými je nutno uzavřít smlouvy ohledně vstupu na tyto nemovitosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Generální finanční ředitelství
 • IČO: 72080043
 • Poštovní adresa:
  Lazarská 15/7
  117 22 PRAHA 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lazarská 15/7
117 22 PRAHA 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky